NiKDy nedovolíme,aby nás strach z prohry vyřadil ze hry!

Listopad 2008