NiKDy nedovolíme,aby nás strach z prohry vyřadil ze hry!

Říjen 2008